CDR la Safor

JOVENTUT

L’àrea de joventut del CDR de la Safor, es dedica a facilitar suport i recursos a la comunitat jove del pobles de la nostra comarca. Proporcionant oportunitats per desenvolupar-se com ciutadania activa i conscient del seu entorn i del món que els envolta.

S’intervé des de diferents projectes amb la finalitat de fomentar la inclusió, igualtat d’oportunitats, la seua autonomia i desenvolupament personal. Tenint en compte i treballant sobre les problemàtiques intrínseques de la seua etapa evolutiva o aquelles derivades per causes socials, personals, econòmiques, polítiques i/o familiars.

Es treballa en Xarxa amb diferents recursos i entitats de la comarca com son Serveis Socials, centre educatius i personal tècnic de joventut.

Podem trobar les següents activitats i serveis:

-Tallers de sensibilització en diferents temàtiques com igualtat de tracte i gènere.
-Intervenció psico-social individualitzada atenent necessitats i desitjos.
-Intervencions i tallers grupals per fomentar l’èxit escolar i/o combatre desigualtats.
-Servei per a la plena participació educativa.
-Formacions destinades a joves per fomentar el seu desenvolupament personal.
-Intervenció amb famílies i persones referents.

L’efecte que poden tindre aquests programes es la capacitat de crear oportunitats d’aprenentatge, capacitació i desenvolupament personal per a la joventut dels pobles de la Safor i l’impacte positiu cap a tot el seu entorn.

PROJECTE PILOT

BIOCURES-BIOCUIDADOS

És un projecte Pilot d’innovació social que promou l’autonomia i el desenvolupament personal de les joves en la seua comunitat a través d’una metodologia centrada en la persona per a previndre la seua institucionalització.

BRETXA DIGITAL

— JOVENT RURAL 3.0

Jovent Rural 3.0 es un programa destinat a millorar la relació de la joventut amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, apostant per la reducció de la bretxa digital al pobles de la nostra comarca.

PROJECTE PILOT

— ESCOLA DE VIDA


Es tracta d’un servei per a joves que presenten absentisme escolar per fomentar el seu èxit escolar mitjançant metodologies alternatives i aprenentatges enfocats cap al seu desenvolupament integral.

Pobles vius
Persones ateses
Personal treballador