mirades diverses

COCEDER i el CDR la Safor promouen un projecte per a la sensibilització contra el racisme i la xenofòbia amb professionals clau del medi rural

COCEDER ha rebut una subvenció del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, cofinançada per la Unió Europea a través del Programa d’Inclusió Social, Garantia Infantil i Lluita contra la Pobresa per al període 2021-2027, per desenvolupar el projecte titulat “Mirades diverses per construir comunitats acollidores”, per un import de 124.946 euros.

La subvenció atorgada -en què la Secretaria d’Estat de Migracions actua com a organisme intermedi- va ser convocada per a projectes de promoció i sensibilització sobre la diversitat cultural, la igualtat de tracte i no discriminació, la prevenció del racisme, la xenofòbia i la intolerància, la violència de gènere i el tràfic d’éssers humans. Amb el projecte de COCEDER es busca sensibilitzar contra el racisme i la xenofòbia a través d’un canvi d’actituds a les pràctiques socials, individuals i col·lectives treballant sobre les idees, percepcions i estereotips respecte de les persones migrants entre la població la intervenció de la qual és clau en matèria de defensa dels drets humans d’aquest col·lectiu.

L’experiència de treball de l’entitat amb la població migrant del medi rural permet detectar les necessitats en qüestió de coneixements, sensibilització i metodologies d’aquestes persones professionals que pertanyen a l’àmbit públic o privat, de l’educació, la sanitat, els serveis socials i l’àmbit social i cívic (professionals de centres educatius i sanitaris, associacions de comerciants i serveis, cossos de seguretat, ajuntaments, associacions de veïns, persones voluntàries i professionals d’entitats sense ànim de lucre i socials, professionals de diversos serveis públics del medi rural com a Centres d’acció social…). Aquest projecte que es desenvoluparà al llarg de 2024 es realitza en col·laboració amb els CDR (Centres de Desenvolupament Rural) associats a quatre comunitats autònomes: Aragó (CDR Cultural Grío a Saragossa), Castella i Lleó (CDR AFA Bierzo en aquesta localitat lleonesa i CDR Carrión de los Condes, Palència), Extremadura (CDR Cerujovi, Badajoz) i País Valencià (CDR La Safor).

Per això, primer s’ha realitzat una anàlisi dels entorns sobre la situació de les persones migrants i les necessitats dels professionals per combatre actituds racistes i xenòfobs a les zones rurals. Totes les activitats pretenen conèixer la visió i la percepció de les persones migrants pel que fa als seus drets, i la de les professionals la intervenció de les quals és clau en l’atenció a aquest col·lectiu, a més d’identificar el nivell de coneixements i possibles prejudicis cap a elles. Un dels objectius més específics és millorar aquesta percepció i també ampliar el coneixement sobre els processos migratoris.

Entre les accions formatives de sensibilització que es duran a terme hi ha tallers dissenyats per a un aprenentatge proactiu orientat a l’acció, per la qual cosa s’inclouran actuacions que permeten articular problemes, opinions, resultats, etc. amb una metodologia basada en l’aprenentatge experiencial. Finalment, es durà a terme una avaluació evolutiva de les persones que participen en aquestes activitats per mesurar el canvi de les actituds.