CDR la Safor

Projectes

Projectes del cdr

— Envelliment actiu i saludable

Àrea: Envelliment actiu i saludable
Un munt d’activitats per a combatre la solitud no desitjada i trencar amb la bretxa digital que afecta les persones majors. A través de tallers de la memòria, activitat física i alfabetització digital.

— Orienta’t

Àrea: Atenció a persones migrades
Realitzem acompanyament individualitzat a persones migrades com a aquelles persones que fa anys que estan a la comarca de la Safor. Fem assessorament en matèria d’estrangeria, assessorament en recursos locals i comarcals. També organitzem formació.

— Hivernacle

Àrea: Dones
Programa de creixement i desenvolupament personal per a dones en situació de vulnerabilitat de la comarca. Treballem l’encontre entre iguals, els vincles amb el territori, el creixement personal, la gestió emocional i l’orientació acadèmica i professional.

— Sensibilització i conscienciació sobre el despoblament i la necessitat d’emprenedoria en el medi rural

Àrea: Sostenibilitat del territori
Servei integral d’atenció i acompanyament per a l’assentament de persones als pobles i per a la recerca de recursos com treball, negocis i terres. Tallers de sensibilització i difusió sobre la problemàtica del despoblament.

— Atenció urgent i inclusió social de les persones més desafavorides

Àrea: Famílies
El nostre programa pretén tindre un impacte significatiu en l’erradicació de la pobresa a l’entorn rural, amb l’acollida de les famílies en risc d’exclusió social, i realitzant una detecció de les seues necessitats específiques i activant els recursos necessaris per atendre les seues necessitats d’alimentació, protecció a l’habitatge, suport educatiu i formatiu, cobertura sanitària i inclusió social.

— Per la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi en la població rural

Àrea: Igualtat
Aquest programa té dos àmbits d’actuació. L’àmbit de la prevenció on es realitzen tallers i campanyes de sensibilització. I l’àmbit de garantia on s’atenen les víctimes per discriminació.

— Acompanyament psicològic

Àrea: atenció psicològica
L’acompanyament psicològic va dirigit a persones en situació d’exclusió social de l’àmbit rural de La Safor.

— Jovent Rural 3.0

Àrea: Joventut
Jovent Rural 3.0 és un projecte que té com a objectiu reduir la bretxa digital entre el jovent rural de la Safor mitjançant la capacitació en habilitats digitals i la millora en l’accés a dispositius electrònics i la connectivitat.

— Igualtat de gènere

Àrea: Gènere
Treballe per incorporar la perspectiva de gènere en la ciutadania i fer efectiu el dret a la igualtat entre dones i hòmens així com el dret a la no discriminació de les persones LGTBI.

— Reforç educatiu

Àrea: Joventut
Reforç educatiu es un projecte que aposta per la permanència en el sistema educatiu reglat i l’èxit escolar de joves en risc d’exclusió mitjançant metodologies d’aprenentatge alternatives.

— Biocures

Àrea: Joventut
És un projecte Pilot d’innovació social que promou l’autonomia i el desenvolupament personal de les joves en la seua comunitat a través d’una metodologia d’intervenció holística centrada en la persona per a previndre la seua institucionalització.