El CDR La Safor torna amb el taller sobre com habitem els pobles a Palmera, Terrateig i la Vall de Gallinera 

L’Àrea de Sostenibilitat del Territori del Centre de Desenvolupament Rural la Safor torna a posar en marxa els tallers que aborden com s’han habitat i com s’habiten els pobles en l’actualitat. Una proposta per reflexionar conjuntament amb el veïnat de cada poble sobre la problemàtica del despoblament, que aquesta vegada es realitzarà a Palmera, Terrateig i la Vall de Gallinera.

El CDR La Safor torna a posar en marxa el taller que aborda com es vivia i com es viu als pobles, i quins són els factors que fan possible que s’habiten o abandonen. Aquesta vegada, l’entitat saforenca estén el seu àmbit d’actuació a les comarques de la Vall d’Albaida i la Marina Alta, comarques veïnes amb pobles que també pateixen un procés de despoblament progressiu i amb els que es vol iniciar una col·laboració constant. 

El taller està dirigit a tots els públics i edats ja que el que es pretén és obrir un debat intergeneracional entre el veïnat de cada poble –amb diferents edats, necessitats i punts de vista– per dialogar al voltant de com s’ha conformat i es continua sostenint la vida als pobles.  

Durant el diàleg es tractarà la història més recent del poble, la dels últims 50, 60 o 70 anys: com es vivia al poble, quins eren els sectors productius, oficis o faenes que donaven treball i assentaven a la població, quins eren els serveis públics existents, les formes d’oci, com s’habitaven les cases o amb quant es vivia, entre d’altres qüestions. 

En aquesta ocasió els tallers es realitzaran als pobles de Palmera, Terrateig i la Vall de Gallinera. A Palmera es realitzarà el dimecres 25 d’octubre a les 17.30 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament, a Terrateig es realitzarà el divendres 27 d’octubre a les 17 hores al Palau de Terrateig, i a la Vall de Gallinera es realitzarà el divendres 3 de novembre a les 17 hores a la Sala Multiusos de Benialí. Durant els tallers hi haurà també berenar. 

El CDR La Safor, a més de recollir la informació i els testimonis de les persones assistents, acompanyarà el diàleg intergeneracional llançant preguntes i elaborant reflexions al voltant dels factors clau que fan possible habitar un poble, així com presentarà la tasca que està realitzant per desbloquejar els recursos que permeten habitar els pobles, la incidència que està realitzant sobre els problemes generals que perjudiquen la vida en ells i el treball d’intermediació perquè les persones que l’habiten puguen seguir fent-ho i perquè noves persones i famílies puguen assentar-se en ells i ajudar al relleu generacional. 

Aquest taller està subvencionat per l’anterior Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana. Així mateix, el taller es realitza en el marc del Programa de sensibilització i conscienciació sobre el despoblament i la necessitat d’emprenedoria rural, un projecte estatal finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. 

Per què la història més recent? 

Des de l’Àrea de Sostenibilitat del Territori del CDR La Safor s’ha estat treballant en la qüestió de l’habitabilitat dels pobles, és a dir, de les relacions i factors que possibiliten que un poble s’habite o es deshabite, i de com els canvis socioeconòmics, urbanístics i culturals de les últimes dècades, tot i haver sigut dels més bruscos de la història, no s’han recollit o analitzat. És per això que els tallers també pretenen recollir eixe passat i memòria recent, a través de la memòria oral de les assistents, per poder analitzar i avaluar-la després. 

Les reflexions que nasqueren dels tallers realitzats en els pobles de la Vall de Vernissa l’estiu de l’any 2022 dugueren a concloure que l’estil de vida, tal i com s’entenia fa 60 o 70 anys, ha experimentat uns canvis integrals des de llavors fins a l’actualitat: el paisatge, l’urbanisme, el sector primari o altres oficis, les costums comunitàries d’oci o els serveis públics, entre d’altres, han canviat, ja siga per a millor o per a pitjor, com és el transport públic; factors que han remodelat la vida dels pobles. 

D’altra banda, la inèrcia del progrés, com és la millora dels serveis, l’augment del nivell adquisitiu o de l’accés a molts béns i serveis, no ha deixat molt d’espai per mirar enrere, reflexionar i valorar, en un exercici de consciència col·lectiva, quines coses realment han anat a millor i quines no, i quines caldria mantindre i en quines altres incidir o modificar. 

Com, per exemple, la devaluació i progressiu abandonament de l’agricultura i la ramaderia, principal eix de l’economia i l’abastiment dels pobles en el passat, sobretot dels que no disposen d’una indústria pròpia. Un sector clau, que assegura l’abastiment alimentari i la custòdia del territori, que caldria tornar a posar en valor i recuperar a través de la facilitació de les condicions i oportunitats necessàries perquè la gent jove s’hi puga ocupar. 

En definitiva, amb aquests tallers, i a través del diàleg obert entre el veïnat de cada poble, el CDR La Safor pretén reflexionar també al voltant d’eixos canvis bruscos del darrer mig segle, així com què és el que es necessita per poder seguir habitant els pobles durant molts més segles. 

Cartell de com habitem terrateig