CDR la Safor

ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE PER A LES PERSONES MAJORS DE LA COMARCA DE LA SAFOR

El Programa d’Envelliment actiu i saludable està destinat a les persones majors de la nostra comarca, la Safor. La seua finalitat és promocionar l’envelliment actiu i saludable de la gent major que viu al món rural des de la perspectiva de gènere.

Es procura millorar les condicions psicosocials i la qualitat de vida de les persones en aquesta etapa del cicle vital.

La nostra actuació, amb els tallers d’Entrenament cognitiu i estimulació sensorial, així com els d’Higiene Postural i Activitat física suau, relaxació, equilibri, flexibilitat treballen la prevenció de malalties neurodegeneratives (Alzheimer, demència senil, altres) i els problemes de salut (artrosi, diabetis, altres), i en el cas de persones que ja les pateixen, mitiguen els seus efectes nocius. Així mateix, es genera un espai de convivència, de trobada i interacció per a les persones que viuen en soledat. Una manera de minorar alguns dels efectes negatius del procés d’envelliment i vivenciar aquesta etapa de la vida amb optimisme.

Transversalment es promou l’ús de les noves tecnologies com WhatsApp, internet, fotografia, i l’ús de les xarxes socials per a introduir-los en el món digital i combatre la bretxa digital.

Conjuntament amb aquests tallers, es realitzaran xarrades informatives i formatives sobre autoestima, apoderament, autocura i temes d’interés per a la gent major així com sobre la igualtat, hàbits saludables, alimentació, i higiene entre altres.

També es brinda un servei d’acompanyament per a les persones majors que estan hospitalitzades o que han perdut algun familiar. Un servei més necessari que mai, així com les visites a persones que tenen un grau de dependència greu que no els permet eixir de casa, o amb alguna patologia que impedeix el seu desplaçament. Parlem d’acompanyament, assessorament i suport familiar (com un espai de Respir).

Com es desprén, la finalitat del programa és oferir una atenció global i personalitzada a la gent major dels nostres pobles i a les seues famílies, amb recursos i activitats destinades a combatre l’exclusió social, l’aïllament, la soledat i l’envelliment passiu.

Activitats:

  • Tallers de la memòria (entrenament cognitiu)
  • Higiene postural i activitat física. A l’estiu, activitat a la piscina.
  • Alfabetització digital (informàtica, internet i ús del mòbil).
  • Tallers de risoteràpia.
  • Programa Respir, destinat a les persones dependents i a les persones que en tenen cura.
  • Xarrades informatives i formatives sobre hàbits saludables.