CDR la Safor

ATENCIÓ URGENT I INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR

El nostre programa pretén tindre un impacte significatiu en l’erradicació de la pobresa a l’entorn rural, fent un acolliment a les famílies en risc d’exclusió social (la majoria derivades al nostre centre pels Serveis Socials de base i amb recursos escassos, i ajudes públiques insuficients), realitzant una detecció de les seues necessitats específiques i activant els recursos necessaris per atendre les seues necessitats d’alimentació, protecció a la vivenda (lloguer i subministraments bàsics), suport educatiu i formatiu, cobertura sanitària i inclusió social. Per a fer front a aquestes necessitats urgents, el CDR la Safor ajuda a alleugerir la pressió econòmica de les famílies en situació de pobresa perquè puguen normalitzar a poc a poc la seua situació econòmica i social.

Una altra causa que incideix directament en la pobresa és l’exclusió i marginació educativa que els i les menors escolaritzats poden patir en no poder adquirir material escolar per al centre educatiu. Aquest programa cobrix, en coordinació amb els centres educatius de la comarca (primària i secundària), les mancances de material escolar i roba esportiva. A més, d’oferir una inclusió social dels menors en la vida esportiva, de lleure i cultural del municipi gràcies al treball comunitari que oferim.

A més, es fa un acompanyament individual a les caps de família (majoritàriament dones) per fer tràmits que milloren el benestar familiar (bo social energètic, la firma digital, cites prèvies, sol·licitud de prestacions…).

Activitats
-Entregar a persones en situació de pobresa i/o exclusió social de la comarca de la Safor vals solidaris per a l’adquisició d’aliments i productes d’higiene en establiments locals.
– Facilitar la compra de medicaments, bolquers i llet de primera infància.
– Facilitar ajudes econòmiques a unitats familiars en situació de pobresa i/o exclusió social per fer front a la pobresa energètica (per al pagament de lloguers, rebuts de llum i aigua i adquisició de bombones de butà).- Abonar la compra de material escolar, adquisició d’ulleres, roba i activitats extraescolars a unitats familiars amb menors.
– Millorar la qualitat de l’alimentació de la família i, sobretot, dels menors d’edat amb consells i tallers de cuina saludable, sostenible i econòmica  (evitar els aliments processats i apostar pels productes frescos de temporada).
– Acció comunitària. Donar atenció, assessorament i acompanyament a persones en situació de pobresa i/o exclusió social per a la recerca de recursos personals i familiars que ajuden a millorar la seua situació de vulnerabilitat.