CDR la Safor

INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES DEL MÓN RURAL EN SITUACIÓ D’ EXCLUSIÓ

Taller de Mural
PROGRAMA AUTONÒMIC

— INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES DEL MÓN RURAL EN SITUACIÓ D’ EXCLUSIÓ
Programa amb finançament autonòmic a través del 0,7% de l’IRPF.

PROGRAMA ESTATAL

— “ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL”


Programa amb finançament estatal a través del 0,7% de l’IRPF

FONS EUROPEUS

— “ITINERARIOS INTEGRALES CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL”

(Operación 529609), dentro del PROGRAMA ESTATAL FSE+ DE INCLUSIÓN SOCIAL, GARANTÍA INFANTIL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA (CCI 2021ES05SFPR003) en el periodo 2021-2027, financiado por el Fondo Social Europeo+ (FSE+).

Pobles vius
Persones ateses
Personal treballador

L’Àrea d’Inclusió Sociolaboral de CDR La Safor s’erigeix com un component fonamental del nostre compromís amb la comarca de La Safor. Aquesta àrea s’enfoca a desenvolupar i implementar programes i projectes que busquen facilitar la integració d’aquelles persones i comunitats que enfronten desafiaments i barreres per a accedir al mercat laboral i a oportunitats de desenvolupament.

La missió de l’Àrea Inclusió Sociolaboral es acompanyar a les persones dels pobles de la comarca durant el procés cap a la seua inserció social i laboral.

El nostre enfocament es centra en la persona i les seues necessitats i aspiracions, en la promoció de la inclusió activa i la igualtat d’oportunitats, reconeixent la diversitat de contextos i necessitats presents en els nostres pobles i en les persones que els habiten.

Treballem de la mà amb grups vulnerables, com dones cap de família, joves en risc d’exclusió, i altres col·lectius que enfronten dificultats particulars en la seua inserció laboral, situació agreujada pel fet de residir a un poble.

Moltes vegades, el camí que emprenen esdevé quasi impossible de recórrer per la càrrega personal que duen a la motxilla. Per aquest motiu, els nostres itineraris laborals tenen un gran component social com: l’acompanyament en Activitats de la Vida Diària, cobrir necessitats vitals bàsiques de les unitats de convivència, l’adquisició d’habilitats comunicatives i de gestió de les emocions o d’altres més instrumentals com l’aprenentatge d’habilitats informàtiques o la capacitació  en competències bàsiques laborals.

Les activitats de la nostra àrea inclouen programes de capacitació i formació en habilitats laborals i formacions ocupacionals específiques adaptades al mercat de treball de la comarca, assessorament personalitzat per a la cerca d’ocupació i acompanyaments formatius en l’ús de ferramentes ofimàtiques o la administració digital, lluitant així també contra la bretxa digital d’aquests col·lectius.

Des de l’any 2020 desenvolupem Itineraris sociolaborals amb el finançament del FSE a través del Programa Operatiu d’Inserció Social i Economía Social (POISES), la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives de la Generalitat Valenciana o El Ministeri d’Assumptes Socials i Agenda 2030, atenent a més de 100 persones en els seus processos d’inserció a través d’Itineraris adaptats a les necessitats específiques de cada col·lectiu que atenem.