CDR la Safor

BIOCURES (BIOCUIDADOS): NOUS MODELS DE CURA PRESTATS PER LA COMUNITAT, CENTRATS EN LA PERSONA, EN ENTORNS RURALS

‘Es tracta d’un projecte d’innovació concedit a COCEDER i executat per les entitats que en formen part entre les quals es troba el CDR La Safor. Es realitza en diferents territoris rurals de l’estat per previndre la institucionalització de les persones o promoure la desinstitucionalització.

Tot i treballar amb diferents col·lectius s’utilitza la mateixa metodologia, la Atenció integral Centrada en la Persona. Tenint en compte la importància que te l’entorn i l’activació i/o interlocució entre els distints recursos de la comunitat per fer un acompanyament personalitzat tenint en compte les necessitats i els desitjos de les persones participants.

Al CDR LA Safor ens hem especialitzat amb la intervenció amb joves en risc d’exclusió per previndre la seua institucionalització. Oferint un servei d’orientació juvenil amb el qual s’acompanya a la joventut promovent la seua autonomia i el desenvolupament personal. Fomentat la seua participació activa i implicant a la seua família, persones de referència i entorn en el seu progrés i canvis.

A Biocures, es treballa en xarxa amb entitats de la comarca i agents clau per a les participants fomentant la creació de xarxes i vincles socioafectius de l’entorn de la joventut i aconseguir els objectiu marcats als seus plans de vida personalitzats.

El propòsit final és servir de model per a l’aplicació en les polítiques públiques una vegada realitzada l’avaluació de l’impacte de la intervenció.

BIOCURES (BIOCUIDADOS): NOUS MODELS DE CURA PRESTATS PER LA COMUNITAT, CENTRATS EN LA PERSONA, EN ENTORNS RURALS vinculat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de la Secretaria d’Estat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, i finançat per la Unió Europea- Next GenerationEU.