CDR la Safor

JOVENT RURAL 3.0: LLUITA CONTRA LA BRETXA DIGITAL EN JOVENT DE LA COMARCA

Taller de Mural

‘El projecte Jovent Rural 3.0 naix de la necessitat de millorar la situació del jovent dels municipis rurals de la comarca de la Safor amb relació a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, reduint la bretxa digital entre la joventut dels pobles amb els entorns urbans. Aquestes necessitats es van detectar mitjançant un estudi diagnòstic a quasi 600 joves.

Serveis i activitats que es realitzen:

1. Servei d’espais amb dispositius electrònics i connectivitat. Creació d’una aula virtual portàtil per oferir el servei als pobles baix demanda i altre servei estàtic setmanal a l’Escola l’escola FP la Safor.

2-Servei de cessió de dispositius per a joves sense recursos que ho necessiten. Lloguer gratuït per a joves sense recursos amb necessitats informàtiques.

3-Programes formatius al CEPISO Frances Carròs i l’Escola FP La Safor per capacitar a l’alumnat de ferramentes informàtiques com Canva, Microsoft Excel, Microsoft Teams, Outlook, Ciberseguretat, ferramentes per traure partit al telèfon mòbil i Aules.

Amb aquest projecte les persones beneficiàries poden assolir els coneixements necessaris per a ser autònoms en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que els afavoreix, en un primer moment, en el seu aprenentatge i en segona instància, en la resta d’àmbits de la seua vida.